New product

Maiko Sencha "Maruyama"
NEW
29,00 EUR
29,00 EUR per 100 gram
Shippingtime: 2-4 days*
Maiko Sencha "Hachiju-hachiya"
NEW
21,00 EUR
42,00 EUR per 100 gram
Shippingtime: 2-4 days*
Maiko Gyokuro "Nomigoro" (Yamashita Toshikazu)
NEW
64,00 EUR
64,00 EUR per 100 gram
Shippingtime: 2-4 days*
Maiko Gyokuro "Yamashita-Jirushi" (Yamashita Toshikazu)
NEW
30,00 EUR
30,00 EUR per 100 gram
Shippingtime: 2-4 days*